Štruktúra súťaží

Anglický ligový systém, dobre známy pod menom futbalová pyramída, je séria vzájomne prepojených mužských futbalových ligových súťaží v Anglicku, vrátane šiestich tímov z Walesu a jednoho tímu z Guernsey.