4 veci, ktoré sme sa naučili zo zápasu Swansea - Liverpool

4 veci, ktoré sme sa naučili zo zápasu Swansea - Liverpool

Domáca Swansea za?ala súboj s favorizovaným Liverpoolom výborne, ke? už po ôsmich minútach po Ferovom góle vyhrávala, no The Reds napokon dominantným výkonom po zmene strán zlomili duel na svoju stranu. Pozrime sa spolu na štyri poznatky z tohto zaujímavého stretnutia.

1) Mizéria Liverpoolu pri štandardkách pokra?uje

Charakteristika mužstva z Anfieldu pod Kloppovým vedením je mimoriadne podobná tej Rodgersovej. Liverpool možno hodnoti? ako brilantne úto?iaci tím, ktorý však sužuje nieko?ko nevyriešite?ných problémov a obrovských nedostatkov. Proti Swansea sa opä? ukázala krehkos? celku pri štandardných situáciách. Domáci skórovali po bežnom rohovom kope, ktorý bol síce zahraný obdivuhodne dobre, no na druhej strane mal by? ur?ite lepšie bránený.

Klopp si je tohto problému vedomý, zdá sa však, že ho nie je schopný dostato?ne vyrieši?. V 25. minúte sa do ve?kej šance po pozi?nej chybe jeho zverencov dostal do dobrej príležitosti Borja Batson, zdvojnásobi? vedenie sa mu však nepodarilo. Za spomenutie tiež stojí situácia z dejstva ?íslo dva, ke? mal Mike van der Hoorn po Kariusovom zaváhaní ve?mi slušný pokus na vyrovnanie finálneho skóre. V otvorenej hre šliapala obranná štvorica Liverpoolu ako hodinky, opä? sa ale jasne ukázalo, že The Reds tla?í topánka niekde inde.

Nemeckého manažéra trápi výška jeho defenzívy, v sobotu však pre ?u žiadne problémy jeho družstvo nemalo. Boli skôr dôsledkom chýb v jej organizácii, neschopnosti vyhra? súboje jeden na jeden a akejsi neistoty. V prvom pol?ase Swansea do pokutového územia Liverpoolu poslala len jednu jedinú prihrávku, Labute si však i tak vytvorili svoje tri najvä?šie príležitosti.Svetlomodré ?iary na obrázku zna?ia darované šance, ktoré vznikli po krížnych prihrávkach, tmavomodrá na strane Swansea signalizuje rohový kop, po ktorom sa dokázala presadi?. Len štyri úspešné crossy na strane Liverpoolu je pritom žalostne nízke ?íslo.

2) ?alší jednopol?asový výkon v podaní Swansea

Ve?kým problémom Swansea v tejto sezóne je intenzita. Akonáhle sa Guidolinovi zverenci odhodlajú k napádaniu a vyko?ajovaniu súpera z rytmu, pramenia z toho kiksy a zbyto?né chyby, ktoré sa kon?ia inkasovanými gólmi. Po zápase s Chelsea manažér Labutí neskrýval spokojnos? s prvými dvadsiatimi minútami jeho tímu, ke? sa mu z hry podarilo odstavi? Diega Costu.

Tento duel sa vyvíjal v podobnom duchu. Swansea spo?iatku excelovala a v prvom pol?ase hrala mimoriadne energicky, donútila Liverpool hra? pomaly a malátne. Hostia držali loptu, no nie efektívne a v bezpe?ných zónach ihriska pre súpera, v?aka ?omu sa tak nedokázali dosta? do svojej kože.

Spôsob strelenia gólu Liverpoolu bol fanúšikom The Reds dobre známy. Roberto Firmino si dokázal spracova? dlhú loptu, aby následne bez akýchko?vek problémov prekonal gólmana domácich. Práve po tomto presnom zásahu Swansea prestala klás? odpor, nevedno ?i pre vzrastajúce sebavedomie Kloppovho celku, alebo znepokojujúce deja vu z minulých duelov, disciplína však celkom jednozna?ne poklesla. Stred po?a, ktorý bol v prvom pol?ase silný a nepriebojný, sa stal v druhom dejstve mimoriadne nevýrazným, Liverpool si postupne ceze? vo?ne prechádzal tak, ako sa mu len zachcelo. Len Phillippe Coutinho sám mohol streli? štyri góly.

Swansea nemá zlé mužstvo, nepredvádza tiež zlé výkony, no opä? doplatila na náhly pokles výkonnosti, ?o sa jej, pokia? chce pomýš?a? na solídne umiestnenie, stáva? viac nemôže.

3) Jordan Henderson pokra?uje rás?

Henderson je vo výbornej forme, všetko nasved?uje tomu, že sa kone?ne udomácnil na poste kapitána svojho tímu. Sobotný výkon bol toho ?alším skvelým príkladom.

Nie je to obzvláš? dynamický hrá?, to ale automaticky nemusí znamena? problém. Svoju mimoriadnu dôležitos? ukazuje totiž najmä v momentoch, ke? sa jeho družstvo potrebuje upokoji? a podrža? loptu ?i v situáciách, ke? je nutné zrôznorodi? rozohrávku. Po?as duelu si vymenil loptu s Joelom Matipom devätnás?krát, s Dejanom Lovrenom šestnás?krát a zaznamenal viac prihrávok než ktorýko?vek iný hrá? na trávniku. Sám o sebe na hru vidite?ný vplyv ma? nemusel, no jeho sila by posudzovaná mala by? skôr pod?a toho, ?o svojím kvalitným výkonom dovolil spoluhrá?om. V sobotu z jeho prítomnosti profitoval najmä Coutinho, ktorý si s ním loptu, ako môžete vidie? v grafike, vymenil hne? jedenás? ráz a v?aka svojmu kapitánovi sa dostával do dobrých situácií. V náro?ných chví?ach Henderson jednoducho podržal loptu, vystupoval ako mimoriadne skúsený futbalista.Klopp mu dal dôležitú úlohu, pri rýchlych kontrách zohrával k?ú?ovú rolu a dostával sa do centra diania všetkého. Manažér The Reds však bude potrebova? takýchto výkonov, nielen od neho, v priebehu sezóny viac. Henderson musí v podobnom štýle, ako hral na Liberty, pokra?ova? aj v nasledujúcich stretnutiach.

4) A ?o s Gylfim Sigurdssonom?

Gylfi Sigurdsson právom na Liberty Stadium v posledných d?och cíti frustráciu. Aj napriek tomu, že je bez najmenších pochýb najkreatívnejším hrá?om svojho tímu, systém hry Swansea ho izoluje od všetkého dôležitého. Je príliš ?aleko od úto?níka i záložníkov, do kombinácií sa nedostáva ani s krajnými obrancami. Ideálne to ani z?aleka nie je.

Plán Swansea bol uš?achtilý, domáci si chceli podmani? súpera inteligentnou predvedenou hrou, nie však protiútokmi. Je vždy náro?né nájs? na trávniku správnu rovnováhu, ke? sa ale Labute dostávali do ofenzívnej tretiny súpera, nerezultovali z toho žia? ideálne prihrávky na Sigurdssona, ktorý sa spolo?ne so svojimi spoluhrá?mi tak trochu h?adal. So svojím kolegom v útoku, Borjam Bastonom, sa po?as zápasu spojil iba šes?krát, pri?om z celkového h?adiska zaznamenal iba šestnás? prihrávok, najmenej zo všetkých mužov na trávniku, ktorí odohrali devä?desiat minút. Sigurdsson je nadaný futbalista, mimoriadne šikovný v h?adaní priestoru a skvelý technik, no v nasledujúcich stretnutiach bude musie? naplno využi? potenciál tam, kde je to najviac potrebné.V sobotu musel Guidolin prispôsobi? svoju taktiku obrannej ?innosti, vzh?adom na snahu eliminova? ofenzívnu silu Liverpoolu to bolo pochopite?ne nevyhnutné. Ved?ajším ú?inkom však bolo odstavenie jeho úto?ného esa, islandský úto?ník si zaslúži na ihrisku vä?šiu pozornos?, prospešné by to mohlo by? pre obidve strany.


Mohlo by vás zaujímať

Willian ako voľný hráč podpísal kontrakt s Arsenalom

Willian ako voľný hráč podpísal kontrakt s Arsenalom

32-ročný krídelník, ktorý od augusta 2013 obliekal dres Chelsea, podpísal s kanoniermi trojročný kontrakt.

Premier League bude v sezóne 2020/21 bez zimnej prestávky

Premier League bude v sezóne 2020/21 bez zimnej prestávky

Nová sezóna anglickej najvyššej súťaže prinesie z dôvodu nahusteného programu po pandémii koronavírusu niekoľko zmien.

Premier League - letné transferové okno 2020

Premier League - letné transferové okno 2020

Zoznam všetkých prestupov a hosťovaní v kluboch anglickej najvyššej súťaže v letnom prestupovom období 2020.