Kto z trojice Azpilicueta, Ivanovič a Rahman je najlepší?

Kto z trojice Azpilicueta, Ivanovič a Rahman je najlepší?

Stránky športových portálov a novín boli plné Pedrovho príchodu do Chelsea. Ten však zatienil iný prestup, ktorý sa skompletizoval krátko po debakli s Manchesterom City. Defenzívu The Blues posilnil 21 – ro?ný ?avý obranca Baba Rahman. Jeho úlohou bude zaplni? medzeru, ktorá vznikla po odchode Filipe Luisa. Zárove? však Mourinhovi poskytuje možnos? posadi? na lavi?ku Branislava Ivanovi?a a na jeho pozíciu presunú? Césara Azpilicuetu, ktorý je pôvodne pravým obrancom. My sme sa rozhodli pozrie? na túto trojicu obrancov a zhodnoti?, ktorý z nich si najviac zaslúži miesto v základnej zostave modrých.

Defenzívna ?innos?

César Azpilicueta sa v minulej sezóne síce ako jediný z defenzívnej štvorice Chelsea nedostal do najlepšej jedenástky roka, no v obrane podával mimoriadne spo?ahlivé výkony. Tie boli dokonca o ?osi stabilnejšie ako Ivanovi?ove. Vo všeobecnosti sa hra srbského obrancu vyzna?uje tvrdos?ou a nekompromisnos?ou, nový ro?ník však potvrdzuje, že Ivanovi? zaostáva v rýchlosti. Práve rýchlos? a pohyblivos? sú aspekty, v ktorých vyniká Rahman. Rovnako dobre je na tom aj Azpilicueta, ktorý dokáže drža? tempo aj s rýchlymi krídlami súpera. Ivanovi? je skvelý obranca, ktorý má stabilné miesto v zostave The Blues, no nepodarený vstup do sezóny, na ktorom má istý podiel aj srbský obranca, ho o toto miesto môže pripravi?. Dá sa predpoklada?, že Mourinho bude Rahmana využíva? ?astejšie ako to bolo u Filipeho Luisa. Azpilicueta by sa tak postupne mohol vráti? na svoju pôvodnú pozíciu, teda na pravý kraj obrany. Ivanovi?ovi by to zase sved?alo na poste stopéra, a to najmä v prípade, že Chelsea by sa nepodarilo kúpi? Johna Stonesa. Rahmanova defenzívna hra sa vyzna?uje silným nátlakom na protihrá?a s loptou a ghanský obranca je úspešný aj pri odoberaní lopty. V minulej sezóne bol pod?a štatistík v tomto ukazovateli najlepším obrancom nemeckej ligy (prerátané na po?et zákrokov za 90 minút). Problémom však môže by? slabšia telesná konštrukcia – silnejší hrá?i si s ním môžu poradi? v?aka svojim fyzickým parametrom. V tomto je zas neprekonate?ný srbský tank Branislav Ivanovi?. Vo všeobecnosti a súdiac pod?a výkonov z minulej a za?iatku tejto sezóny, je v defenzívnej ?innosti najlepší César Azpilicueta. V tesnom závese za ním sa nachádzajú Ivanovi? s Rahmanom.
Azpilicueta - 9/10 Ivanovi? - 8/10 Rahman - 8/10

Centrovanie

Tu sa jednozna?ne prejavuje fakt, že Branislav Ivanovi? nie je ?istokrvným krajným obrancom. Jeho centre sú ?asto ve?mi nepresné a podobne to, žia?, vyzerá aj s jeho prihrávkami do priestoru. Srbský obranca skrátka nevie poriadne centrova? a jeho pokusy kon?ia na telách protihrá?ov alebo v priestore, kde sa nenachádza nikto z hrá?ov Chelsea. Rahman je, naopak, v centrovaní ve?mi úspešný. V minulom ro?níku zaznamenal prostredníctvom centrovaných lôpt štyri gólové prihrávky. Po zemi mu to však nejde až tak dobre. Vynikajúci v prihrávkach vzduchom je takisto aj Azpilicueta, ktorý to dokazuje aj tým, že z ?avej strany dokáže odcentrova? aj ako pravák.
Azpilicueta - 8,5/10 Ivanovi? - 6,5/10 Rahman - 9/10

Ofenzívna ?innos?

V?aka svojej rýchlosti sa Rahman dokáže zapoji? do protiútokov, niekedy však má problém s návratom do pozície. Túto slabinu možno pripísa? jeho pomerne nízkemu veku (21 rokov). Azpilicueta, podobne ako vo vä?šine ?inností, je aj v ofenzíve klasicky zodpovedný a spo?ahlivý. Výpady síce nepodniká tak ?asto ako jeho srbský kolega z druhej strany obrany, no aj napriek tomu dokáže pomôc? Edenovi Hazardovi a podpori? ofenzívu Chelsea. Jednozna?ným krá?om ofenzívnych výpadov je Branislav Ivanovi?. V?aka svojim ofenzívnym chú?kam v minulej sezóne zaznamenal šes? gólov, v sezóne 2012/13 to bolo dokonca osem presných zásahov. Dokopy má 31 – ro?ný Srb na konte 31 gólov v 320 stretnutiach za Chelsea, ?o vôbec nie je zlá štatistika. V tomto ukazovateli jednozna?ne predbieha Rahmana s Azpilicuetom. Jediným negatívom však je vyššie spomínaná skuto?nos? – Ivanovi? nedokáže svoje ofenzívne výpady využi? na kvalitné centre.
Azpilicueta - 7,5/10 Ivanovi? - 8,5/10 Rahman - 7/10

Hlavi?kovanie

V tejto kategórii znova vyhráva nekompromisný Srb. Skalní fanúšikovia si ur?ite spomenú na jeho dva góly v štvr?finále Ligy majstrov proti Liverpoolu (sezóna 2008/2009). Defenzívny tank je podobne dominantný aj vo vzduchu. Azpilicueta zaostáva kvôli svojej výške, Rahman je na tom v tomto ukazovateli o ?osi lepšie.
Azpilicueta - 7,5/10 Ivanovi? - 9/10 Rahman - 8/10

Závere?ný verdikt

Rozhodnú? o tom, kto z tejto trojice obrancov je najlepší, vôbec nie je jednoduché. Ivanovi? má za sebou nieko?ko vynikajúcich sezón, no ako už bolo spomínané, s rastúcim vekom by mu zrejme už viac sedel post stopéra, na ktorom pôvodne aj hrával. Azpilicueta je takisto pevnou sú?as?ou základnej zostavy Chelsea a o jeho kvalitách sved?í aj to, že z postu ?avého obrancu dokázal vytla?i? Ashleyho Colea. V minulej sezóne navyše nedal šancu Filipe Luisovi. Najnovší prírastok do defenzívy The Blues má za sebou skvelú sezónu v Augsburgu a od za?iatku leta bol pre Josého Mourinha jednou z prestupových priorít. Práve v?aka tomu by mohol zamieša? karty pri zostavovaní základnej jedenástky. Na vrcholovej úrovni však nie je tak ostrie?aný ako dvojica Azpilicueta – Ivanovi?. Kvôli spo?ahlivosti a zodpovednosti však napokon volíme Césara Azpilicuetu. Toho by príchod novej posily nemal nijako ovplyvni?, aj ke? Rahman hrá práve na jeho (novom) poste. Pravdepodobnejšia je totiž alternatíva s Ivanovi?om na lavi?ke a Azpilicuetom na pravom kraji. Netreba však zabúda? na to, že srbský obranca je ob?úbencom Josého Mourinha a od tejto sezóny aj vicekapitánom Chelsea.
Azpilicueta - 32,5/40 Ivanovi? - 32/10 Rahman - 32/10
Foto: Reuters

Zdieľanie článku

Komentáre