Budúcnosť Dejana Lovrena je vo hviezdach. Dokáže sa pozviechať z nevydarenej sezóny?

Budúcnosť Dejana Lovrena je vo hviezdach. Dokáže sa pozviechať z nevydarenej sezóny?

DOxxbet kasino attila vegh

Prvá sezóna v anglickom ve?koklube bola pre Lovrena naozaj frustrujúca a stup?ujúce sa zvesti o Chorvátovom odchode mu na pohode ur?ite nepridávajú. Vzh?adom na jeho cenovku, ktorá ?iní 20 miliónov libier, je ostrá kritika na predvedené výkony ur?ite oprávnená. Bude sa naozaj porú?a? z Anfieldu alebo sa po?as leta zlepší o sto percent?V ostatnom zápase Premier League proti Crystalu Palace figuroval v základnej jedenástke trénera Brendana Rodgersa a svojím nepresved?ivým výkonom len potvrdil celosezónne trápenie. Potešením pre?ho samotného môže by? aspo? fakt, že v tomto dueli ?ahal za kratší povraz takmer každý hrá? v ?ervenom. A to sa s domácim prostredím lú?il Steven Gerrard... Prestupu Dejana Lovrena do Liverpoolu predchádzalo nieko?kotýžd?ové rokovanie so zástupcami Southamptonu, ktorí sa snažili vydupa? ?o najvyššiu prestupovú ?iastku. Miliónová ru?i?ka sa zastavila na ?ísle 20 a po skvelej sezóne strávenej u Svätcov sa predpokladalo, že rodák zo Zenice sa automaticky stane lídrom zadných radov The Reds. Posledný prípravný zápas pred sezónou 2014/2015 proti Dortmundu mu vyšiel na jednotku, dokonca sa aj strelecky presadil, ale to bolo posledný raz, kedy dokázal ohúri?. Líderstvo zostalo na pleciach Martina Škrtela a Lovrenove výkony razom naberali klesajúcu tendenciu. Postupom ?asu sa zo základnej jedenástky dokonca vytratil, pretože nedokázal rozvráti? donedávna dobre fungujúce obranné trio v zložení Can - Škrtel - Sakho. Asi najvä?ší tlak na jeho osobu prišiel vo vyra?ovacej fáze Európskej ligy na Ataturk Stadium, kde nepremenil rozhodujúcu penaltu a poslal tak Besiktas Istanbul do ?alších bojov o európsku trofej. Aj ke? vedenie klubu, manažér i spoluhrá?i sa ho neskôr v médiách zastávali, status babráka mu pravdepodobne zostane ešte na dlhé obdobie.V ?ase neprítomnosti Mamadoua Sakha však Rodgers musel siahnu? po službách 25-ro?ného Balkánca a ten znova ukazuje, že na ve?ký klub ešte nedozrel. Spomínané stretnutie s londýnskym Crystaloml Palace mu vôbec nevyšlo a viaceré futbalové osobnosti sa zhodli, že patril k tomu najhoršiemu na ihrisku. Absolútny rýchlostný deficit nebol z?aleka jediným problémom. Jeho mizerné vedenie lopty, nepresné prihrávky ?i neuvážené a nespo?ahlivé riešenie obranných povinností mu pridávajú na honore prepadák roka. Zna?ná psychická nevyrovnanos? je badate?ná a zrejme aj neustála kritika sa podpísala pod tieto podpriemerné výkony. Na druhej strane, Lovren je v najlepších rokoch a ur?ite ho netreba odpisova?, pretože potenciál na zlepšenie v ?om dozaista je.

Z nespo?ahlivého stopéra spo?ahlivejší záložník?

Nejaká zmena predsa prís? musí a práve toto by v Dejanovom ?alšom pôsobení na Anfielde mohlo zohra? dôležitú úlohu. Re? samozrejme nie je o žiadnej líderskej pozícii ani o role tvorcu hry, ale ide predovšetkým o pozíciu defenzívneho záložníka. V Southamptone si takýto post vyskúšal a po boku Victora Wanyamu ?i Morgana Schneiderlina to 25-ro?nému neš?astníkovi išlo výborne. Dokázal sa presadi? v súbojoch jedného proti jednému a a to aj v konfrontácii s ove?a rýchlejším a šikovnejším hrá?om súpera, ?o ho zdobilo po?as celej sezóny 2013/2014. V Liverpoole si už na pozícii predstopéra párkrát zahral, ale ani to nebolo v jeho prípade to pravé orechové. Pri absencii Joea Allena s Lucasom Leivom tak tréner musel siahnu? aj po takomto variante, kde Lovren spolu s Gerrardom si vyskúšali partnerstvo na defenzívnom štíte, no tá nezohratos? bola do o?í bijúca. V prvom rade si to musí da? do poriadku v hlave, pretože psychická pohoda a vyrovnanos? je vo futbale x-faktorom. Ak sa Lovren dokáže spamäta? z to?kej kritiky na jeho osobu, môže sa pokojne sta?, že jeho schopnosti z predchádzajúceho pôsobiska budú zázra?ne obnovené.

Alebo je na?ase poveda? zbohom?

Faktom aj na?alej zostáva, že ?alšie pôsobenie Dejana Lovrena v drese Merseysiders je aspo? nateraz ohrozené. Športový redaktor Jack Lusby dokonca vyhlásil, že Lovren je najhorším stopérom v histórii Liverpoolu a dlhý ?as ním aj bude. Ale ?o bude potom, ak by náhodou na Anfielde zotrval? Mamadou Sakho preukazuje omnoho vä?šiu zodpovednos?, talent i výkony a v prípade stopercentného zdravotného stavu impozantného Francúza má chorvátsky zadák len mizernú šancu dosta? sa do základnej zostavy. Š?astie môže skúsi? bu? na spomínanom poste defenzívneho štítu alebo v inom klube. Bývalý hrá? Lyonu to bude ma? náro?né aj v letnom prestupovom období, nako?ko sa už dopredu avizuje skvalitnenie obranných radov klubu od rieky Mersey. Kiežby sme videli do hláv majite?ov i samotného Lovrena, takto môžeme uvažova? len na báze akýchsi konšpira?ných teórií. Avšak ak mieni aj na?alej pokra?ova? v takom bezduchom a laxnom prístupe k povinnostiam, pre obe strany bude najlepšie, ak sa ich cesty rozídu. Rozhodnutie o jeho ?alšom pôsobení padne už v blízkej budúcnosti a my sme zvedaví, ako sa celá situácia napokon vyvinie. Bude ma? Rodgers ešte dostatok síl a nervov na ?alšiu spoluprácu? Foto: Reuters

Zdieľanie článku

Komentáre